τeam ττ - τriple τhundercloud Copyright © 2009-2010 Design by Doublekey.de / Re-Design by τeam ττ
 

 
     
 
    News
    Roster
    TT Records
    Forum
    Clanwars
    Opponents
    Challenge us!
    Statistics
    Player Statistics
    More Statistics
    Fun Wars
    Members
    Archives
    History
    Contact
    Imprint
 
762 Visitors (Today)
1087 Visitors (Yesterday)
23772 Visitors (Month)
2967983 Total visits
101 registered users
0 users online
53 Guests online
Show statistics
 
 

registered users

Sort: Sort DESC     «  1 2 3  » 101 registered users
C: Nickname: Contact: Homepage: Last login: Registered since:
not available Faubert 02.08.2011 - 05:58 02.08.2011
not available Desrosiers 12.08.2011 - 09:28 12.08.2011
not available Toasty 27.09.2011 - 13:59 27.09.2011
not available caitou0001 28.09.2011 - 10:36 28.09.2011
not available hyperttt 08.10.2011 - 07:28 08.10.2011
not available G-Star 11.10.2011 - 18:12 11.10.2011
not available smilekey 26.10.2011 - 06:26 26.10.2011
not available Zelda 07.11.2011 - 20:09 07.11.2011
not available alsoforum 19.12.2011 - 16:36 19.12.2011
not available cfsefr 19.12.2011 - 21:24 19.12.2011
not available Juliaang2 19.12.2011 - 21:55 19.12.2011
not available Bollvogli 20.12.2011 - 15:22 20.12.2011
not available chow 28.12.2011 - 07:33 28.12.2011
Austria wimmi Clanmember 31.07.2019 - 10:41 15.06.2009
Canada Spear e-mail 20.03.2010 - 17:22 13.03.2010
China - 28.10.2009 - 18:34 20.10.2009
Germany Ostro Clanmember 21.09.2015 - 20:43 14.06.2009
Germany MH Clanmember e-mail 15.08.2019 - 03:25 15.06.2009
Germany MagE Clanmember 21.08.2011 - 22:42 15.06.2009
Germany Sma Clanmember 16.02.2011 - 21:39 15.06.2009
Germany Dani Clanmember e-mail 16.08.2010 - 23:58 15.06.2009
Germany Ecstasyy Clanmember 20.07.2009 - 15:32 17.06.2009
Germany Yuna Clanmember 21.01.2010 - 23:25 20.06.2009
Germany Mario Clanmember 25.05.2011 - 21:43 23.06.2009
Germany Dused Clanmember 19.01.2014 - 23:24 29.07.2009
Germany Shock 25.12.2009 - 23:48 25.07.2009
Germany Anita Clanmember 19.03.2010 - 17:09 08.08.2009
Germany Stina Clanmember 01.01.1970 - 01:00 17.08.2009
Germany Yvi Clanmember 30.03.2010 - 20:07 11.08.2009
Germany Jillian Clanmember e-mail 17.11.2010 - 18:57 13.08.2009
Germany Neo 13.02.2011 - 13:44 12.12.2010
Germany SybotLV5 Clanmember 09.07.2014 - 23:46 05.09.2009
Germany kalli 06.09.2009 - 15:45 06.09.2009
Germany Rimba Clanmember 18.06.2014 - 19:47 22.09.2009
Germany 8-bit.bonb0n Clanmember 20.02.2010 - 23:29 27.09.2009
Germany Nile Clanmember 18.01.2010 - 13:00 05.01.2010
Germany Twini 03.09.2012 - 15:53 09.01.2010
Germany Lyca Clanmember 22.02.2010 - 19:35 08.02.2010
Germany heni Clanmember 21.06.2010 - 17:59 29.03.2010
Germany Ruffy Clanmember 18.06.2010 - 19:16 11.04.2010
Germany ReFLeX Clanmember 05.08.2010 - 01:10 10.07.2010
Germany Husky 08.01.2012 - 17:12 15.07.2010
Germany Yago Clanmember 12.04.2012 - 10:06 18.09.2010
Germany Finn Clanmember 17.03.2011 - 15:57 14.12.2010
Germany Nohi Clanmember 08.06.2014 - 22:29 01.03.2011
Germany Curry Clanmember 13.09.2012 - 02:22 20.08.2011
Germany Nova Clanmember 17.08.2014 - 23:18 17.08.2014
Nepal Marco Clanmember 24.09.2010 - 01:44 14.09.2009
Sweden Wosie Clanmember 08.12.2009 - 20:17 13.09.2009
Sweden Romani 17.02.2012 - 17:52 01.01.2010
 
Copyright © 2009-2010
Design by Doublekey.de - Re-Designed and arranged by τeam ττ and povupine.com
Mario Kart and Wii are trademarks of Nintendo - used images © Nintendo
 
mk8 05.09.2014
RS - 390:291
mk8 17.08.2014
G37 - 359:337
mk8 15.08.2014
ESP - 343:353
mk8 27.06.2014
G37 - 299:396
mk8 22.06.2014
=★ - 491:493
mk8 21.06.2014
AR - 339:357

τττ Core statistics
Wars:341(0.07 / day)
Filter:last 50last 100
Wins:227(66.57%)
Losses:112(32.84%)
Draws:2(0.59%)
Best:Ø +137vs. N3C
« Player Stats ...
« Opponents ...
 

 

register now
lost password?
registered users
 


   Security Code
   • deaktiviert    • Show all
World Clan League
DoubleKey