τeam ττ - τriple τhundercloud Copyright © 2009-2010 Design by Doublekey.de / Re-Design by τeam ττ
 

 
     
 
    News
    Roster
    TT Records
    Forum
    Clanwars
    Opponents
    Challenge us!
    Statistics
    Player Statistics
    More Statistics
    Fun Wars
    Members
    Archives
    History
    Contact
    Imprint
 
78 Visitors (Today)
159 Visitors (Yesterday)
13171 Visitors (Month)
946253 Total visits
553 registered users
0 users online
4 Guests online
Show statistics
 
 

Page statistics

  • Visitors
Today 78
Yesterday 159
This month 13171
Total 946253

  • This month
23.03.2018: 78 Visitors
22.03.2018: 159 Visitors
21.03.2018: 148 Visitors
20.03.2018: 149 Visitors
19.03.2018: 144 Visitors
18.03.2018: 431 Visitors
17.03.2018: 623 Visitors
16.03.2018: 411 Visitors
15.03.2018: 399 Visitors
14.03.2018: 506 Visitors
13.03.2018: 862 Visitors
12.03.2018: 941 Visitors
11.03.2018: 976 Visitors
10.03.2018: 843 Visitors
09.03.2018: 877 Visitors
08.03.2018: 940 Visitors
07.03.2018: 1023 Visitors
06.03.2018: 990 Visitors
05.03.2018: 446 Visitors
04.03.2018: 147 Visitors
03.03.2018: 349 Visitors
02.03.2018: 837 Visitors
01.03.2018: 892 Visitors

 
  • Online
Now 4 (0 users, 4 Guests)
Maximum 230
Last hour 9

  • Overall statistic
Days online 3203
Visits per month 7090.25
Visits per day 295.43
Visits per hour 12.31
Maximum per day 2061

  • User statistic
Average age 28
Average age of clanmembers 27
youngest user Jillian (19 years)
Oldest user kalli (40 years)
registered users 553
 
Copyright © 2009-2010
Design by Doublekey.de - Re-Designed and arranged by τeam ττ and povupine.com
Mario Kart and Wii are trademarks of Nintendo - used images © Nintendo
 
mk8 05.09.2014
RS - 390:291
mk8 17.08.2014
G37 - 359:337
mk8 15.08.2014
ESP - 343:353
mk8 27.06.2014
G37 - 299:396
mk8 22.06.2014
=★ - 491:493
mk8 21.06.2014
AR - 339:357

τττ Core statistics
Wars:341(0.12 / day)
Filter:last 50last 100
Wins:227(66.57%)
Losses:112(32.84%)
Draws:2(0.59%)
Best:Ø +137vs. N3C
« Player Stats ...
« Opponents ...
 

 

register now
lost password?
registered users
 


   Security Code
   • deaktiviert    • Show all
World Clan League
DoubleKey